Find Jobs
Hire Freelancers

need around 75 z brush files to be made

₹100-400 INR / hour

Đã đóng
Đã đăng vào khoảng 2 tháng trước

₹100-400 INR / hour

will start with just 1 for now
Mã dự án: 37817599

Về dự án

1 đề xuất
Dự án từ xa
Hoạt động 20 ngày trước

Bạn muốn kiếm tiền?

Lợi ích khi chào giá trên Freelancer

Thiết lập ngân sách và thời gian
Nhận thanh toán cho công việc
Phác thảo đề xuất của bạn
Miễn phí đăng ký và cháo giá cho công việc
1 freelancer chào giá trung bình ₹250 INR/giờ cho công việc này
Avatar người dùng
As an Ahad Mobin, a creative with a mastery of cutting-edge tools like ZBrush, I'm thrilled about the prospect of translating your artistic vision into tangible 3D designs. With my extensive experience in 3D design, modeling, and rendering, I am confident in my capability to transform your ideas into high-quality and visually appealing works of art. My proficiency in web development, graphic design, and app development not only equips me with comprehensive digital expertise but also enhances my ability to understand diverse project needs and deliver tailor-made solutions. Understanding that your projects evolve over time, I believe I am the right fit for your team due to my flexibility and adaptability. Hence, if given the opportunity, I assure you that our journey together won't be limited to just this initial one z brush file but will rather extend to a long-term creative partnership that will yield remarkable results.
₹250 INR trong 12 ngày
5,0 (1 nhận xét)
1,6
1,6

Về khách hàng

Cờ của INDIA
chandigarh, India
4,7
123
Phương thức thanh toán đã xác thực
Thành viên từ thg 3 27, 2019

Xác thực khách hàng

Cảm ơn bạn! Chúng tôi đã gửi email chứa đường link để bạn lấy tín dụng miễn phí.
Đã xảy ra lỗi trong khi gửi email của bạn. Hãy thử lại.
Người Dùng Đã Đăng Ký Tổng Số Việc Đã Đăng
Freelancer ® is a registered Trademark of Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Copyright © 2024 Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Đang tải xem trước
Đã cấp quyền truy cập vị trí.
Phiên đăng nhập của bạn đã hết hạn và bạn đã bị đăng xuất. Hãy đăng nhập lại.