Đang Thực Hiện

Move Zen Cart Site from One Server to Another

Need a zen cart site moved from my test server to another server.

Kỹ năng: PHP, Zen Cart

Xem thêm: move zen cart server, moved zen cart server, server move, cart move server, need test server, cart need web design, zen cart move, zen cart test site, move server, need zen cart site, need zen cart, move cart, zen cart site, move site server, cart site, zen cart need help, cart need, server cart

Về Bên Thuê:
( 33 nhận xét ) Boise, United States

Mã Dự Án: #1027464

Đã trao cho:

pratham2003

As discussed earlier

$35 USD trong 1 ngày
(54 Đánh Giá)
5.2

2 freelancer đang chào giá trung bình $37 cho công việc này

ichurakov

Please check inbox.

$38 USD trong 1 ngày
(211 Đánh Giá)
6.3