Đã hoàn thành

Project for Asarfaz only

Change UK VAT calculations in Zencart export mod

Add Subcategory display line to all categories

Add attributes prices to item price in Zencart export mod

Kĩ năng: Zen Cart

Xem nhiều hơn: uk project, zen mod, zencart vat, add mod project, categories subcategory zencart, zencart price attributes, vat project, cart vat price, price calculations, cart export, mod cart, zencart export, project 205, cart export add, cart vat, vat zencart, zen cart attributes mod, subcategory zen cart, attributes mod zen cart, zencart subcategory, zen cart subcategory, price attributes zen cart, subcategory zencart, zencart price item, project uk

Về Bên Thuê:
( 30 nhận xét ) Littlehampton, United Kingdom

ID dự án: #1073791

Được trao cho:

asarfraz

Let's start

$150 USD trong 3 ngày
(21 Đánh Giá)
5.3