Đã Đóng

App for mobilphones

I need to make a app for mobilephones android, iphone and ipad. This must be done befor july. The description can be sent by mail.

Kỹ năng: Zend

Xem thêm: android mail app, description app, android app description, mail app iphone, android iphone app, iphone ipad android app, app ipad, ipad android, app development iphone android, zend iphone ipad, app builder iphone android, ipad zend, app icon iphone android, zend iphone app, zend iphone, zend ipad, app convert iphone android, app port iphone android, mobilephones, script forward sent mail, joomla sent mail send

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Norway

Mã Dự Án: #1075580

1 freelancer đang chào giá trung bình $1000 cho công việc này

jsinghvirdi

I have 15 Years Experiance in Web Application Development and 3 years Experiance in iPhone SDK. I was working in ALDAR company Abu Dhabi(UAE). Now i have started my oun business. My Latest iPhone Project : http://itune Thêm

$1000 USD trong 25 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0