Đã Đóng

App for mobilphones

1 freelancer đang chào giá trung bình $1000 cho công việc này

jsinghvirdi

I have 15 Years Experiance in Web Application Development and 3 years Experiance in iPhone SDK. I was working in ALDAR company Abu Dhabi(UAE). Now i have started my oun business. My Latest iPhone Project : http://itune Thêm

$1000 USD trong 25 ngày
(0 Nhận xét)
0.0