Đang Thực Hiện

Install Zend Optimiser of 3 Godaddy Linux hosted sites

I have 3 Godaddy Linux sites that need Zend Optimiser to be installed.

Kỹ năng: Zend

Xem thêm: zend, optimiser, sureaqua, godaddy linux, install ffmpeg linux godaddy, sites zend, hosted godaddy, zend sites, install tomcat linux godaddy, zend centos install, start qmail linux godaddy, godaddy zend, install zend, hosted, virtual linux godaddy, updating linux godaddy

Về Bên Thuê:
( 24 nhận xét ) Sydney, Australia

Mã Dự Án: #1021872

Đã trao cho:

bskousen

To install/activate Zend Optimizer on 3 Go Daddy hosting accounts. Thanks Brendan

$45 USD trong 1 ngày
(1 Đánh Giá)
1.3

6 freelancer đang chào giá trung bình $38 cho công việc này

stels88

I can do this.

$35 USD trong 0 ngày
(2 Đánh Giá)
3.0
duyvnpro

Hi, sir please contact me and start work ASP

$30 USD trong 0 ngày
(1 Đánh Giá)
2.2
oCoDo

Hi, it's a smple task. Pls, look PMB for details. regards and waiting for reply.

$30 USD trong 0 ngày
(1 Đánh Giá)
1.6
slk

Please see PMB.

$50 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
yunusyb

Please see PMB

$35 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0