Quay về trang Dịch vụ
hình ảnh dịch vụ

Design a T-shirt

1 Nhận xét

Get a unique t-shirt custom designed for your business.

 

What we require:

  • Details of your brand

  • Examples of designs you like

  • Specifications and preferences; if any

 

What you get:

 

  • T-shirt design created using Adobe Illustrator and Adobe Photoshop

  • Revisions -if required – till your final approval

  • Final files in high resolution in PSD/PDF/PNG with transparent background

1 Nhận xét

hình ảnh của martinbourque
martinbourque
2 năm trước

Ellen answered all my demands promptly.

$50 USD

Trong vòng 2 ngày
Become a provider

Trở thành người cung cấp

Bạn có tất cả những gì cần thiết để trở thành người cung cấp dịch vụ này? Hãy đăng ký ngay và bắt đầu nhận được công việc ngay bây giờ!

$50 USD
Trong 2 ngày