Quay về trang Dịch vụ
hình ảnh dịch vụ

Make a Cover Image for Facebook

2 Nhận Xét
Get a creative cover image for the Facebook page for your business to grab eyeballs and fetch extra likes.
  
What we require:
  • Company website link (for contact details)
  • Website theme
  • Target audience details
  • Any specific colour combination preference
  • Company Logo in high resolution PNG format
 
What you get:
  • An unique and eye-catching custom Facebook cover image
  • Created to match your business’s theme
  • Up to 2 revisions
  • Cover image in high resolution JPG, editable PSD and GIF formats

2 Đánh Giá

hình ảnh của thomaskuenzli
thomaskuenzli
3 năm trước

Good, fast Freelancer. Was nice working with you!

hình ảnh của thirdgearau
thirdgearau
3 năm trước

Very easy to work with - will definitely use again.

$20 USD

Trong 1 ngày
Become a provider

Trở thành người cung cấp

Bạn có tất cả những gì cần thiết để trở thành người cung cấp dịch vụ này? Hãy đăng ký ngay và bắt đầu nhận được công việc ngay bây giờ!

$20 USD
Trong 1 ngày