Quay về trang Dịch vụ
hình ảnh dịch vụ

Record up to 500 words of written english

1 Nhận xét

I will record up to 500 words of english text in high quality audio.

If you require recording of longer text, please select the additional words as an extra below


You will receive a high quality audio recording of the text being read, so you can listen in the car, provide an audiobook version, etc - the possibilities are endless!

 

1 Nhận xét

hình ảnh của thatjpcsguy
thatjpcsguy
3 năm trước

Excellent recording, turned around in a very short time! Will definitely hire again.

$20 USD

Trong 1 ngày
Become a provider

Trở thành người cung cấp

Bạn có tất cả những gì cần thiết để trở thành người cung cấp dịch vụ này? Hãy đăng ký ngay và bắt đầu nhận được công việc ngay bây giờ!

$20 USD
Trong 1 ngày