Ảnh đại diện của ASERTech
@ASERTech
Cờ của Pakistan Rawalpindi, Pakistan
Member since Ngày 08 tháng 09 năm 2011
0 Đề xuất

ASERTech

Trực tuyến Ngoại tuyến
ASERTech is one of the emerging IT service Company. We have expertise in PHP, Joomla, Wordpress, all open source shopping carts, SEO and more. we've worked for small companies, startups, large corporations as well as government institutions and financial sector. We offer complete business solutions with the best designers and developers ideas to all our clients and helping them to reach greater heights in their businesses. We meet the strategic requirements of our clients all over the world by providing high quality services using cutting edge technologies.
$12 USD/giờ
8 đánh giá
2.7
  • 78%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • 11%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự