Profile image of ATLAS Computing
@ATLASFSD
Cờ của Netherlands Driebergen-rijsenburg, Netherlands
Làm thành viên từ Ngày 09 tháng 11 năm 2015
16 Đề xuất

ATLAS Computing

Online Offline
Greetings, Expertise: + Web, app and software design & development + Web and data scraping and crawling + Server and Cloud Consultancy + CMS: WordPress, Joomla, Drupal + E-Commerce: Shopify, Magento, WooCommerce, PrestaShop, ZenCart + Web API, RESTful API, Social API Offer: • Very reasonable rates • Quick turnaround time • 8+ years of experience in this field Contact us if you want to know more.
$30 USD/Giờ
các đánh giá về 94
6.4
 • 97%Công việc đã Hoàn thành
 • 100%Đúng ngân sách
 • 99%Đúng hạn
 • 21%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Trải nghiệm

Software Engineer / Web Developer

Aug 2010 - Oct 2015 (5 years)

C++, C#, C, Java, Python, PHP, MySQL, MSSQL, PostgreSQL, HTML, JavaScript, CSS, Bootstrap, jQuery

Giáo dục

BSc Computer Science

2007 - 2010 (3 years)

MSc Computer Science

2010 - 2012 (2 years)

Bằng Cấp

PHP and SQL Certificate (2012)

W3Schools

The PHP and SQL Developer Certificate proves fundamental knowledge of web development using PHP and SQL (MySQL)

AWS Developer: Building on AWS (2015)

Amazon Web Services

How to create and manage an AWS account AWS fundamental concepts including Regions, Availability Zones, and Virtual Private Clouds (VPCs) How to install and use the AWS SDKs How to use AWS compute services, both via the AWS Console and programmatically How to use AWS managed services such as Amazon RDS How to use Amazon AI image and text-to-speech applications How to make your applications more durable, distributed, and highly available

AWS Developer: Deploying on AWS (2015)

Amazon Web Services

How to use AWS developer tools including AWS CodeBuild and AWS CodeDeploy How to use AWS tools to monitor your development and production environments How to monitor application performance using AWS tools including Amazon CloudWatch How to automate the development/staging/production process

AWS Developer: Optimizing on AWS (2015)

Amazon Web Services

How to improve application performance through techniques such as caching How to use content distribution to improve the end-user experience How to encrypt data at rest and in transit using the AWS Key Management Service How to monitor and audit your AWS environment

Chứng nhận

 • Numeracy 1
  96%
 • PHP Level 1
  90%
 • Preferred Freelancer Program SLA
  84%
 • US English Level 1
  83%

Xác minh

 • Đã kết nối với Facebook
 • Freelancer ưa thích
 • Thanh toán đã được xác minh
 • Đã xác nhận qua điện thoại
 • Đã xác thực danh tính
 • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự