Hình đại diện của
@
Đề xuất

Trực tuyến Ngoại tuyến
nhận xét
 • Công việc đã Hoàn thành
 • Đúng ngân sách
 • Đúng hạn
 • Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Trải nghiệm

Lead Researcher and Data Entry Specialist

Sep 2017 - Nov 2017 (2 months)

It was a very good experience, working in such a professional company in the field of IT.

Quran and Arabic Tutor

Jun 2017

Teaching Quran recitation and Tajweed and Arabic language on this site.

Quran Tutor on AlQuran Classes

Apr 2017

Enjoyed working with the company.

Jr.Web Designer

Jun 2016

2 complete interactive websites using HTML5 and CSS3 during the Course time.

Sr.Translator

Oct 2012

Translating scientific papers throughout 3 years of College.

Giáo dục

Web design and Development

2016 - 2017 (1 year)

High school Certificate

2011 - 2013 (2 years)

B1

2015 - 2016 (1 year)

Chứng nhận

 • Preferred Freelancer Program SLA
  82%

Xác minh

 • Đã kết nối với Facebook
 • Freelancer ưa thích
 • Thanh toán đã được xác minh
 • Đã xác nhận qua điện thoại
 • Đã xác thực danh tính
 • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự