Ảnh đại diện của Abdulaziz01
@Abdulaziz01
Làm thành viên từ Ngày 24 tháng 07 năm 2010
0 Đề xuất

Abdulaziz01

Trực tuyến Ngoại tuyến
Up until now I have over 6 years of working experiance with various technologies, such as php, mysql, css, javascript, jQuery, CodeIgniter Laravel ,to mention but a few . 2014 i started up a new online service website, This website enables you to create a Custom Content Management System (CMS) for your website.
$35 USD/giờ
5 đánh giá
3.8
  • 40%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Kinh nghiệm

Web Developer

Jun 2011 - Dec 2011 (6 months)

Mainly worked on Joomla . From customizing templates, implementing components,implementing modules ....

Software Engineer

Jul 2010 - May 2011 (10 months)

Was the lead developer in implementation of web based database-driven applications .

Giáo dục

Bsc. Computer Science

2007 - 2010 (2 years)

Qualifications

Certificate of Academic Excellence (2010)

The University Of Dodoma

Best Overall Finalist Student in the School of Informatics in the Academic Year 2009/2010

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự