Hình đại diện của Abdurrehman13
@Abdurrehman13
Làm thành viên từ 9 tháng 4, 2019
0 Đề xuất

Abdurrehman13

Trực tuyến Ngoại tuyến
Hey there, I'll be helping you with the development of your website or web page.I believe in quality work so your satisfaction is my top priority. I'm having grip on the following: --> HTML --> CSS --> Bootsrap --> PHP --> Javascript --> JQuery --> Angular JS --> MySql Furthermore I have been into programming from last 6-7 years so hand over your project related to C,C++, Java and sit back and relax ;) I will only take those projects which I can deliver perfectly on time,within budget and with 100% accuracy. Thank you :)
$6 USD/hr
0 nhận xét
0.0
  • N/ACông việc đã Hoàn thành
  • N/AĐúng ngân sách
  • N/AĐúng hạn
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Không có nhận xét nào.

Giáo dục

O Levels

2012 - 2014 (2 years)

A levels

2014 - 2016 (2 years)

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Xem những Freelancer tương tự