Profile cover photo
Bạn đang theo dõi
Lỗi khi theo dõi người dùng.
Người dùng này không cho phép người dùng khác theo dõi họ.
Bạn đã theo dõi người dùng này rồi.
Gói thành viên của bạn chị cho phép 0 lượt theo dõi. Hãy nâng cấp lên ở đây.
Bỏ theo dõi thành công
Lỗi khi bỏ theo dõi người dùng.
Bạn đã đề xuất thành công
Lỗi khi đề xuất người dùng.
Đã xảy ra lỗi. Hãy làm mới trang và thử lại.
Đã xác thực email thành công.
Avatar người dùng
$30 USD / giờ
Cờ của INDIA
bhopal, india
$30 USD / giờ
Hiện ở đây đang là 3:40 SA
Đã tham gia vào tháng 12 13, 2022
0 Khuyến nghị

Abhishek V.

@AbhishekVerma558

0,0 (0 nhận xét)
0,0
0,0
0%
0%
$30 USD / giờ
Cờ của INDIA
bhopal, india
$30 USD / giờ
Không áp dụng
Công Việc Hoàn Thành
Không áp dụng
Đúng Ngân Sách
Không áp dụng
Đúng Thời Hạn
Không áp dụng
Tỉ Lệ Thuê Lại

I am good in excel data

I have three years of diverse experience in banking, data analysis, and supplier support. My skills include Microsoft Excel, Tally ERP 9, HTML, and C/C++ programming. I can create complex spreadsheets, analyze data, and generate reports in Excel. I have a strong understanding of Tally ERP 9 for financial management. In HTML, I can develop and design web pages. Additionally, I am proficient in C and C++ for automation, data manipulation, and software development. As a data analyst, I have analyzed large datasets and generated insights. In my role as a supplier support advisor, I managed relationships and resolved operational issues.

Liên hệ Abhishek V. về công việc của bạn

Đăng nhập để thảo luận thông tin thông qua chat.

Nhận xét

Đã lưu thay đổi
Chưa có nhận xét nào để xem ở đây!

Kinh nghiệm

Supplier Support Adviser

Technotask
thg 6 2022 - thg 4 2023 (10 tháng, 1 ngày)
Seasoned supplier support adviser with a strong background in managing relationships and providing assistance to suppliers. Skilled in resolving issues and ensuring smooth operations by effectively communicating and collaborating with suppliers to address their needs and concerns. Proficient in coordinating logistics, managing orders, and maintaining accurate documentation to facilitate efficient supplier performance and enhance overall satisfaction.

Research analyst

3tec solution
thg 7 2021 - thg 8 2022 (1 năm, 1 tháng)
Skilled research analyst with expertise in market research and analysis, utilizing data gathering, trend identification, and industry evaluation to provide valuable insights. Strong analytical skills for interpreting complex data sets, employing diverse research methodologies and tools to generate accurate findings. Experienced in preparing concise reports and presentations, effectively communicating research findings to facilitate informed decision-making.

Accontant

SBI kiosk banking
thg 3 2020 - thg 5 2021 (1 năm, 2 tháng)
Experienced accountant with a comprehensive understanding of financial management, bookkeeping, and accounting principles. Proficient in utilizing accounting software and tools to ensure accurate recording, analysis, and reporting of financial transactions. Skilled in preparing financial statements, conducting audits, and providing financial guidance to support informed decision-making within organizations.

Học vấn

B.tech IT

Rajiv Gandhi Prodyogiki Vishwavidyalaya, India 2020 - 2023
(3 năm)

Liên hệ Abhishek V. về công việc của bạn

Đăng nhập để thảo luận thông tin thông qua chat.

Xác thực

Freelancer Ưa Thích
Đã Xác Thực Danh Tính
Đã Xác Thực Thanh Toán
Đã Xác Thực Điện Thoại
Đã Xác Thực Email
Đã Kết Nối Facebook
Người dùng trước Người dùng kế tiếp
Đã gửi lời mời thành công!
Người Dùng Đã Đăng Ký Tổng Số Việc Đã Đăng
Freelancer ® is a registered Trademark of Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Copyright © 2023 Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Đang tải xem trước
Đã cấp quyền truy cập vị trí.
Phiên đăng nhập của bạn đã hết hạn và bạn đã bị đăng xuất. Hãy đăng nhập lại.