Ảnh bìa hồ sơ
Bạn đang theo dõi
Lỗi khi theo dõi người dùng.
Người dùng này không cho phép người dùng khác theo dõi họ.
Bạn đã theo dõi người dùng này rồi.
Gói thành viên của bạn chị cho phép 0 lượt theo dõi. Hãy nâng cấp lên ở đây.
Bỏ theo dõi thành công
Lỗi khi bỏ theo dõi người dùng.
Bạn đã đề xuất thành công
Lỗi khi đề xuất người dùng.
Đã xảy ra lỗi. Hãy làm mới trang và thử lại.
Đã xác thực email thành công.
Avatar người dùng
$4 USD / giờ
Cờ của INDIA
chennai, india
$4 USD / giờ
Hiện ở đây đang là 4:36 SA
Đã tham gia vào tháng 10 24, 2020
0 Khuyến nghị

Adarsh S.

@Adarshbaby

0,0 (0 nhận xét)
0,0
0,0
0%
0%
$4 USD / giờ
Cờ của INDIA
chennai, india
$4 USD / giờ
Không áp dụng
Công Việc Hoàn Thành
Không áp dụng
Đúng Ngân Sách
Không áp dụng
Đúng Thời Hạn
Không áp dụng
Tỉ Lệ Thuê Lại

WEB DEV | PHOTOGAPHY | TRAVEL

I'm Adarsh.I Love My Professional Headline.I Have More Knowledge in Computers And Mobile Phones. Anyways I Love Works or Jobs Anything Introduction: As a seasoned data analyst, I offer comprehensive data analysis services tailored to meet your organization's specific needs. With a keen eye for detail and a passion for uncovering insights, I leverage advanced analytics to transform raw data into actionable intelligence. Key Services: Data Exploration and Cleaning: Thoroughly examine datasets to identify patterns, anomalies, and outliers. Implement data cleaning and validation processes to ensure data accuracy and reliability. Statistical Analysis: Utilize statistical methods to analyze trends, correlations, and distributions within the data. Conduct hypothesis testing and regression analysis to extract meaningful insights. Data Visualization: Create visually compelling charts, graphs, and dashboards to effectively communicate complex data trends. Use tools like Tableau or Power BI to provide interactive and intuitive data representations. Predictive Modeling: Develop predictive models to forecast future trends and outcomes. Evaluate model performance and refine algorithms to enhance predictive accuracy. Business Intelligence: Translate data findings into actionable recommendations for strategic decision-making. Provide timely and insightful reports to support data-driven business strategies. Database Management: Proficient in SQL for efficient database querying and manipulation. Design and optimize databases to ensure data integrity and accessibility.

Liên hệ Adarsh S. về công việc của bạn

Đăng nhập để thảo luận thông tin thông qua chat.

Nhận xét

Đã lưu thay đổi
Chưa có nhận xét nào để xem ở đây!

Liên hệ Adarsh S. về công việc của bạn

Đăng nhập để thảo luận thông tin thông qua chat.

Xác thực

Freelancer Ưa Thích
Đã Xác Thực Danh Tính
Đã Xác Thực Thanh Toán
Đã Xác Thực Điện Thoại
Đã Xác Thực Email
Đã Kết Nối Facebook

Các kỹ năng hàng đầu

Xem Các Trường Hợp Tương Tự

Người dùng trước Người dùng kế tiếp
Đã gửi lời mời thành công!
Cảm ơn bạn! Chúng tôi đã gửi email chứa đường link để bạn lấy tín dụng miễn phí.
Đã xảy ra lỗi trong khi gửi email của bạn. Hãy thử lại.
Người Dùng Đã Đăng Ký Tổng Số Việc Đã Đăng
Freelancer ® is a registered Trademark of Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Copyright © 2024 Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Đang tải xem trước
Đã cấp quyền truy cập vị trí.
Phiên đăng nhập của bạn đã hết hạn và bạn đã bị đăng xuất. Hãy đăng nhập lại.