Hình đại diện của AhmedLabib93
@AhmedLabib93
Cờ của Egypt Cairo, Egypt
Làm thành viên từ Ngày 17 tháng 05 năm 2015
18 Đề xuất

AhmedLabib93

Trực tuyến Ngoại tuyến
I'm an expert software developer with experience in many fields. My Experience covers the following: 1-Java, C++ and Python 2- Data Structure, OOP, MVC, I/O and Design Patterns. 3- UML (class, sequence, use case and activity) diagrams. 4- Android Development 5-Java EE Technologies - Servlet, JSP, Spring, JSF Prime Faces and Hibernate. 6- PHP, CSS, HTML, AJAX and JS. 7- MySQL, MySQLi, Derby, SQLite and MS SQL. 8- MongoDB and NoSQL About me. I have degree in Computer Science from Cairo University located in Egypt , 2 java certifications ID (1Z0-803) and (1Z0-804) from Oracle , SQL certification ID (1Z0-051) from Oracle. Top rated freelancer on upwork - check portfolio
$25 USD/hr
429 nhận xét
6.6
 • 91%Công việc đã Hoàn thành
 • 97%Đúng ngân sách
 • 94%Đúng hạn
 • 20%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Trải nghiệm

Java Trainee

Jun 2014 - Aug 2014 (2 months)

Java Trainee at Smart Developer company, developing many java apps using J2SE with it's techniques such as JDBC, NIO, Threads, Concuruncy, Swing JCF and many others

Giáo dục

Computer Sience

2011 - 2015 (4 years)

Bằng Cấp

Java Certification (2014)

Oracle

Oracle Certification Professional Java Programer

Các xuất bản

Java for beginners

Translate Introduction to Java Programmers by Liang into Arabic language to teach Egyptions Java programming

Chứng nhận

 • Numeracy 1
  85%
 • SQL Level 1
  80%
 • US English Level 1
  78%

Xác minh

 • Đã kết nối với Facebook
 • Freelancer ưa thích
 • Thanh toán đã được xác minh
 • Đã xác nhận qua điện thoại
 • Đã xác thực danh tính
 • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự