Hình đại diện của Akil22
@Akil22
Làm thành viên từ 10 tháng 6, 2015
22 Đề xuất

Akil22

Trực tuyến Ngoại tuyến
# - 50+ Professionals With 10 Year Experience In Various Platform. # - Website Development & Mobile Application & Software Development. # - Small Team with Biggest Output. # - 70+ Website and 100+ Mobile Application. # - Client Repeating Is Our Target as Always. # - Attractive Design with Useful coding only. # - 3 Month Support After Release. # - 18 Hours Availability For Communication. # - Open For New Suggestion. # - Chat & Deal,I am expert, surely you will like Our work. Our Experts Skills * Swift * Apple Watch * Objective C * Phonegap * HTML * PHP * Android * Ajax * MongoDB * ExpressJs * Angular Js * NodeJs * Meteor * Ionic * SEO * React Native * Xamrin * Cocoa Touch * Quality Matter * Quality Matter * Quality Matter Thanks Akil
$12 USD/hr
74 nhận xét
6.2
 • 96%Công việc đã Hoàn thành
 • 97%Đúng ngân sách
 • 85%Đúng hạn
 • 16%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Trải nghiệm

4 Year Experience

May 2013

5ive-tech is Basically Small IT Company , 5ive-tech have Very Superb Team For Mobile Application and Web Application. Skills - Strong Phone-gap Development(Ionic/Cordova/AngularJs),Objective C(Native Development) Core PHP, Code-Igniter, Wordpress, HTML, Animation..

Giáo dục

BE-CS

2009 - 2013 (4 years)

Bằng Cấp

Web Designing on PHP (2012)

MicroSoft Technology Associate

I have awarded by MTA certification in 2012.

Các xuất bản

Universal Infotech

I have publicity this university

Chứng nhận

 • Preferred Freelancer Program SLA
  87%

Xác minh

 • Đã kết nối với Facebook
 • Freelancer ưa thích
 • Thanh toán đã được xác minh
 • Đã xác nhận qua điện thoại
 • Đã xác thực danh tính
 • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự