Hình đại diện của Albertbestcoder
@Albertbestcoder
Làm thành viên từ 27 tháng 9, 2019
0 Đề xuất

Albertbestcoder

Trực tuyến Ngoại tuyến
My name is Dmitrij K, I am a full- stack developer with 10+ years exeperience in UI/UX, web design and development. I am the owner/operator/lead engineer here at Programmatics. We are a lean, full stack development agency consisting of talented coders, designers, SEOs, and actual English speaking like Americans! We specialize in the development of high performance web apps designed & coded from the ground up to be the most competitive of their kind in any industry. Our services include: We have following experience and skill sets: ⭐ Software Application Development: .NET (C#, VB.NET, F#), Python, PHP, Delphi ⭐ Web Application Development: ASP.NET, Django, Ror, Laravel, CodeIgniter, MERN, MEAN, MEVN... FullStack ⭐ Mobile Development: Hybrid and Native using Xamarin, Phonegap, Firemonkey ⭐ Database programming like Mysql ,MongoDB,postgreSql,Sqlite ......
$25 USD/hr
11 nhận xét
4.4
  • 91%Công việc đã Hoàn thành
  • 99%Đúng ngân sách
  • 99%Đúng hạn
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolios

Các nhận xét gần đây

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự