Hình đại diện của AlekseyYelizarov
@AlekseyYelizarov
Làm thành viên từ 24 tháng 12, 2014
13 Đề xuất

AlekseyYelizarov

Trực tuyến Ngoại tuyến
Professional cinematographer in 3th generation, also video editor, production and post production supervisor. Presence of vast experience in creation of media content (full production cycle), motion pictures, documentaries, advertising, corporate movies, music videos. Extensive usage of pro software and hardware. I'm planned, implemented, coordinated all production operations with team. First of all I work for the best result for you and your brand! - ᴠɪᴅᴇᴏ ᴘʀᴏᴅᴜᴄᴛɪᴏɴ - ᴠɪᴅᴇᴏ ᴇᴅɪᴛɪɴɢ - 2ᴅ&3ᴅ ᴀɴɪᴍᴀᴛɪᴏɴ - ᴄᴏsᴛᴏᴍɪᴢᴇ ᴀᴇ ᴛᴇᴍᴘʟᴀᴛᴇs - sᴏᴜɴᴅ ᴅᴇsɪɢɴ&ᴇᴅɪᴛɪɴɢ - ᴄᴏɴᴛɪɴᴜᴇᴅ sᴜᴘᴘᴏʀᴛ ᴀғᴛᴇʀ ᴅᴇʟɪᴠᴇʀʏ ᴏғ ғɪɴᴀʟ ᴘʀᴏᴅᴜᴄᴛ - 28 ᴅᴀʏs ᴇʀʀᴏʀ ғʀᴇᴇ sᴇʀᴠɪᴄᴇ (4 ᴡᴇᴇᴋs) - ᴄʟᴇᴀʀ ᴄᴏᴍᴍᴜɴɪᴄᴀᴛɪᴏɴ ᴛʜʀᴏᴜɢʜᴏᴜᴛ ᴛʜᴇ ᴘʀᴏᴊᴇᴄᴛ
$25 USD/hr
60 nhận xét
6.0
 • 99%Công việc đã Hoàn thành
 • 96%Đúng ngân sách
 • 98%Đúng hạn
 • 15%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Trải nghiệm

Senior Video Editor, Production n Post Production Supervisor

Nov 2017

Senior Video Editor, Production n Post Production Supervisor

Senior Video Editor, Production n Post Production Supervisor

Oct 2017

Senior Video Editor, Production n Post Production Supervisor

Image Production/Post Production Specialist

Sep 2015

Editing, color grading, sound, counseling

Senior Video Editor, Production n Post Production Supervisor

Aug 2015

Senior Video Editor, Production n Post Production Supervisor

Videographer

Jan 2013 - Mar 2013 (2 months)

Kyiv, [login to view URL] Videographer mobile TV station

Director of photography/Co-creator

May 2011 - Jun 2013 (2 years)

Director of photography, co-creator, administrator in NIAL Vision studio, Kyiv, Ukraine

DOP/Photographer

Feb 2011 - Jan 2013 (1 year)

bts shooting

Assistant dop/focus puller

Jan 2010 - Mar 2010 (2 months)

Assist for dop, focus pull.

Giáo dục

Bachelor degree

2007 - 2011 (4 years)

Specialist degree (Sp.A.)

2014 - 2015 (1 year)

Các xuất bản

IIII

IIIIIIIIIIIIII

About

Was born June 21, 1990 in Kiev, Ukraine. Active lifestyle, proficiency, knowledge of profession from within, extensive knowledge n experience in many professions of audio-visual art. DOP in the 3rd generation. Works with: Sony, RED, ARRI, BM, Kinoflo, Dedolight, Canon, Nikon, Profoto, Pentax, Freefly Systems, Dji, Gopro, Broncolor, Manfrotto, Chimera Lighting, Panther, Zenit n more Software: package Adobe CC17, FCPX, Resolume, Mapio, Modul8.

Chứng nhận

 • Preferred Freelancer Program SLA
  92%
 • US English Level 1
  85%

Xác minh

 • Đã kết nối với Facebook
 • Freelancer ưa thích
 • Thanh toán đã được xác minh
 • Đã xác nhận qua điện thoại
 • Đã xác thực danh tính
 • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự