Profile image of Alex19810301
@Alex19810301
Flag of China Xinjinxian, China
Member since August, 2017
1 Đề xuất

Alex19810301

Trực tuyến Ngoại tuyến
Hello? Dear Client!! I am your loyal buddy Pan. I have 15+ years of C/C++ and reverse programming experiences. During the last 2 years I've been developing cryptocurrency like ethereum. if you want to see i will show you. Professional developer for the last 5+ years, focused on provide best work experience on decided timeline. I have excellent experience with: - CryptoCurrency like bitcoin, ethereum and more. - iPhone, Android application Unlimited revisions will be done until you feel 100% satisfactory. I promise all designs will be tailored towards your specific needs with our passion and creative. My Skills are : - Programming Languages - C++ / x86,x64 Assembler / C# / go / Java / Swift / phython IMPORTANT: We are team.
$30 USD/giờ
6 đánh giá
4.6
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 1%Đúng giờ
  • 50%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự