Ảnh đại diện của Alimughal786
@Alimughal786
Cờ của Pakistan Faqirwali, Pakistan
Member since Ngày 15 tháng 12 năm 2016
0 Đề xuất

Alimughal786

Trực tuyến Ngoại tuyến
FEATURED REVIEW :: "ALI IS TRUSTWORTHY AND HE WILL HELP TO MANAGE YOUR PROJECT . I RECOMMEND HIM FOR BIG AND SMALL PROJECTS ." PROJECT BUDGET :: 3000.00 USD FEEDBACK WRITER'S (Client) USERNAME :: moodless3 You can find out this feedback in my reviews list and also many other big projects we have done. Thanks ######################################## We are Providing Below Services :- 1) Website Designing 2) Website Developing 3) Wordpress Development 4) CMS Based Websites 5) Web Scrapping 6) Oscommerce 7) Codeigniter 8) Magento Development 9)SEO 10) Android Apps
$20 USD/giờ
35 đánh giá
5.3
  • 95%Các công việc hoàn thành
  • 96%Đúng ngân sách
  • 96%Đúng giờ
  • 12%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự