Hình đại diện của AlwinT
@AlwinT
Cờ của India Ernakulam, India
Làm thành viên từ 29 tháng 3, 2019
0 Đề xuất

AlwinT

Trực tuyến Ngoại tuyến
Alwin Technologies - A team of blockchain professionals working more confidently across diverse cryptocurrency business regulatory environments, we meet every business needs on blockchain technology with audience engaging experiences in digitally and beyond. we have an expertise in blockchain development Alwin Master @ - Blockchain Exchange Software - Private and Public Block Chain - Smart Contract - ICO - Hyperledger - Blockchain Consultant Alwin Backbone Technologies ------------------------------------------------ 1. MEAN Stack [Mongo DB, Express js, Angular, Node js] 2. Laravel 2. Solidity 3. Swift - IOS Development 4. Kotlin - Android Development Our Services -------------------- * Ornate Designs for UI/UX * Cowin Approach * Precise Code * Security * Support & Instant communication We go beyond the limit to meet the customer needs
$10 USD/hr
3 nhận xét
3.3
  • 100%Công việc đã Hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng hạn
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự