Hình đại diện của AndrejStastny
@AndrejStastny
Làm thành viên từ Ngày 25 tháng 09 năm 2017
1 Đề xuất

AndrejStastny

Trực tuyến Ngoại tuyến
Our team have a Bachelor degree in computer science and have more than 15 years of IT experience. I have a following list of skills: - Websites development MEAN-Stack, PHP Laravel, jQuery, BootStrap, Angular.js(2,4, 5), React ,RubyonRails, Vue, Django, Node.js, ASP.NET (Web Forms & MVC), Silverlight, RESTful APIs, Web APIs, Web Services & WCF - Mobile development Swift, Object-C, Java, Android, iPhone - Basic Programming Language JavaScript, PHP, Python, Ruby, Pascal, C, C++, VB, C#, VB.NET, Prolog, LISP, Swift, Object-C, Java(for Android) - Desktop applications development Visual Basic 6.0, Visual C++ (MFC), Delphi, Windows Forms, WPF, DevExpress - Office development VBA for Word, Excel, Outlook and VSTO custom add-in development, Office 365, SharePoint - Clouding Azure, Power BI, Blob Storage - Database MS SQL Server, MySQL, SQLite, MongoDB, Entity Framework, NHibernate - Mobile Java for Android, Object C and swift for iPhone, Mobile OCR
$50 USD/hr
74 nhận xét
6.2
 • 95%Công việc đã Hoàn thành
 • 92%Đúng ngân sách
 • 98%Đúng hạn
 • 16%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Trải nghiệm

Team Leader, Develop Manager

Nov 2011 - Dec 2016 (5 years)

I have been leading one SW team for several years as Project Manager.

Developer, Team Leader

Sep 2009 - Sep 2011 (2 years)

I worked for this company with C#, DevExpress, MS SQL Server, SharePoint, Office plug-in development and lead some projects as team-leader.

Developer

Aug 2008 - Aug 2009 (1 year)

I was in charge of developing the reporting system of architecture analysis SW product.

Developer

Jul 2007 - Aug 2008 (1 year)

I worked for this company with C#, DevExpress, MS SQL Server technology.

Giáo dục

Bachelor

2010 - 2015 (5 years)

Bằng Cấp

MCTS: Microsoft SQL Server 2008, Database Development (2011)

Microsoft

Microsoft SQL Server 2008, Database Development

MCTS: .NET Framework 3.5, Windows Presentation Foundation Application Development (2010)

Microsoft

WPF Development

Laravel Web Developing (2016)

AseTeam

We have a lot of experience with Laravel framework. And we can provide the highest, smartest, clean design for the web app.

MEAN Stack Developing (2015)

Ase Team

We have enough experience with MEAN stack developing. AngularJS and Angular 2, 4, 5, ReactJS, VueJS, we can provide a lot of services for clients.

Chứng nhận

 • Preferred Freelancer Program SLA
  92%
 • US English Level 1
  92%
 • C# 1
  77%
 • PHP Level 1
  75%

Xác minh

 • Đã kết nối với Facebook
 • Freelancer ưa thích
 • Thanh toán đã được xác minh
 • Đã xác nhận qua điện thoại
 • Đã xác thực danh tính
 • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự