Hình đại diện của AntonSerg15
@AntonSerg15
Làm thành viên từ 2 tháng 8, 2019
0 Đề xuất

AntonSerg15

Trực tuyến Ngoại tuyến
* Azure/Amazon AWS/Google Cloud * Nginx/Apache/Lighttpd/LiteSpeed * Docker/RancherOS * Linux/Cpanel Server Setup * Server Security - CSF/maldet * PHP - Script Installation/Custom coding/Laravel * Ffmpeg/Youtube Clone installation * WHMCS Installation * Windows server setu - PHP: Laravel | Symfony | Codeigniter | Yii - dotNet Core MVC/Razor - C# WPF Desktop Application, VC++ MFC - Unity3D (AR/VR experienced) ============= Electronic engineering -Digital and analog electronic circuit design, PCB design(including high-speed and flexible PCB board design), and test. -Embedded microprocessor firmware programming(drivers, application) -Electronic prototyping and transition to product commercialization. - drone and image processing Summary of processors & development tools I use: -Schematic Capture: Altium designer, Eagle,Orcad,Kicad -Programing tools: IAR, Keil,MPLAB-X,Micro C,Quartus,Arduino IDE,CCS,etc.
$30 USD/hr
1 Nhận xét
0.5
  • 100%Công việc đã Hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng hạn
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Xem những Freelancer tương tự