Ảnh đại diện của Arbutus9
@Arbutus9
Cờ của India Indore, India
Member since Ngày 12 tháng 04 năm 2014
1 Đề xuất

Arbutus Infotech

Trực tuyến Ngoại tuyến
Arbutus Infotech is a team with high professional skills: Our key skills are: PHP/MySQL, CodeIgniter, Laravel, WordPress, ASP .NET, HTML5, Less CSS, Sass, Xamarin, Android, iOS and MEAN expertise in TYPO3 and Wordpress Area of expertise: - Custom development using Laravel, CakePHP, Yii and CodeIgniter. - JavaScript Frameworks : NodeJS, AngularJ - Data Base: MySQL, MongoDB.- Native App Development (Android, iOS) Expert in TYPO3 and Wordpress - Migration from 4.x to 6.x , 7.x and 8.x - Installation, configuration, hosting and support of TYPO3 Beside technical knowledge, I find the human aspect as even important. Getting to know my customers and their project and how to profile this on the internet isn't a technical skill, it is about empathy. Once I comprehend what it is that makes your company unique I always believe that " If you don't start none, there won't be none "
$16 USD/giờ
12 đánh giá
3.8
  • 83%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • 7%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự