Ảnh đại diện của ArchAls2Gd
@ArchAls2Gd
Cờ của India Mumbai, India
Làm thành viên từ Ngày 01 tháng 06 năm 2014
3 Đề xuất

ArchAls2Gd

Trực tuyến Ngoại tuyến
Hello People, Just a quick summary of me and my team. We are a creative group of Architects and Interior Designers and have over 10 years experience in this field . Over the years we have worked on various building and substanially large sized Interior design projects in India. By joining the Freelancer programme we hope we can enchance and share our experience on various interesting and creative projects. So come on guys go ahead and hire us.!!☺
$5 USD/giờ
48 đánh giá
5.1
  • 95%Các công việc hoàn thành
  • 92%Đúng ngân sách
  • 95%Đúng giờ
  • 11%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Kinh nghiệm

Principal Architect

Sep 2013

Key planner Conceptualizer for 3D Good detailing skills

Giáo dục

Bachelor of Architecture

1994 - 1999 (5 years)

B. Arch

1994 - 1999 (5 years)

B.Arch

1994 - 1999 (5 years)

Bằng cấp

Degree Certificate of Bachelor of Architecture (1999)

Mumbai University

Certificate to authenticate 5 years of. study of Architecture and Design

B.Arch (2000)

Mumbai University

Authentication of 5 years of study of Architecture and Interior Design

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự