Hình đại diện của ArchAls2Gd
@ArchAls2Gd
Cờ của India Mumbai, India
Làm thành viên từ 1 tháng 6, 2014
4 Đề xuất

ArchAls2Gd

Trực tuyến Ngoại tuyến
Hello People, Just a quick summary of me and my team. We are a creative group of Architects and Interior Designers and have over 10 years experience in this field . Over the years we have worked on various building and substanially large sized Interior design projects in India. By joining the Freelancer programme we hope we can enchance and share our experience on various interesting and creative projects. So come on guys go ahead and hire us.!!☺
$5 USD/hr
77 nhận xét
5.5
  • 93%Công việc đã Hoàn thành
  • 92%Đúng ngân sách
  • 91%Đúng hạn
  • 7%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio Items

Các nhận xét gần đây

Trải nghiệm

Principal Architect

Sep 2013

Key planner Conceptualizer for 3D Good detailing skills

Giáo dục

Bachelor of Architecture

1994 - 1999 (5 years)

B. Arch

1994 - 1999 (5 years)

B.Arch

1994 - 1999 (5 years)

Bằng Cấp

Degree Certificate of Bachelor of Architecture (1999)

Mumbai University

Certificate to authenticate 5 years of. study of Architecture and Design

B.Arch (2000)

Mumbai University

Authentication of 5 years of study of Architecture and Interior Design

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự