Hình đại diện của ArtODesign
@ArtODesign
Cờ của Pakistan Mansehra, Pakistan
Làm thành viên từ Ngày 17 tháng 02 năm 2011
3 Đề xuất

ArtODesign

Trực tuyến Ngoại tuyến
I am a digital media geek working on film/video production and graphic design. I also have expertise in 3D animation and visual effects. Apart from that i am a graduate in digital media production from one of UK top university. I have worked as a camera op and sound op. I am also a video editor and provide my expertise on visual effects. As a graphic designer i can provide my expertise on full branding/corporate identity of your company. Based on my expertise, previous experience and successful projects i can guarantee 100% boost in your company's profit with good marketing strategies using digital media.
$30 USD/hr
151 nhận xét
6.0
  • 90%Công việc đã Hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng hạn
  • 15%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Trải nghiệm

Art Director

Feb 2010

art direction, illustrations and printing work

CEO

Mar 2003

I am responsible for managing all the activities in my design studio.

Giáo dục

BS-IT

2007 - 2011 (4 years)

MSc Digital Media Production

2012 - 2013 (1 year)

Bằng Cấp

Digital Media Artist (2003)

Design Council

Working freehand, illustrator work, animation and information design activities

3D Modeler and Animator (2005)

Design Council

Including 3D studio MAX, Maya

Sketching and Digital Painting (2011)

Multimedia Hub

Main focus was on hand sketches and digital painting.

Các xuất bản

Information Communication Technology

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự