Ảnh đại diện của BGIT
@BGIT
Cờ của Belarus Brighton, Belarus
Thành viên từ April, 2005
0 Đề xuất

BGIT

Trực tuyến Ngoại tuyến
With a team of 70 members and ISO 9000 series management we can provide broad range of services and high quality of projects. Our specialization is LAMP(Joomla,ZEND, PHP), .NET(ASP.NET, WinForms, SharePoint), complex dynamic web-sites and applications .We will be highly glad to work with you and we are always looking for a long run mutial beneficial partnership! We are experts in PHP,.NET MySQL,MsSQL,Oracle, JS, Flash,Flex, Action Script, Linux, Apache, etc. Respectfully, BGIT team
$20 USD/giờ
128 đánh giá
8.0
  • 98%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • 26%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự