Hình đại diện của BoyVit85
@BoyVit85
Làm thành viên từ 28 tháng 12, 2018
3 Đề xuất

BoyVit85

Trực tuyến Ngoại tuyến
I'm a skilled any stack developer having 10+ years of experience. Over the last 5 years I have worked as a software engineer, team leader, and technical director at various points and am now fully committed to consulting. My recent work includes: Website building, Web Design and Scraping. ========== My experience in the full skills, including but not limited to: - React js, Redux, Saga, Thunk - MEAN Stack (Angular 2/4/5/6, Express, MongoDB, NodeJS) - Backbone js, Coffee script, D3 js - Laravel, CodeIgniter, CakePHP, Yii - Python, Django, Flask - CSS3, SASS, SCSS - Boostrap 3, 4 - API integrate, AJAX - Firebase, AWS, Heroku ========== I'd like to work for long term with good employer on freelancer.com. Thanks for your time.
$25 USD/hr
26 nhận xét
5.0
  • 93%Công việc đã Hoàn thành
  • 91%Đúng ngân sách
  • 90%Đúng hạn
  • 10%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Giáo dục

master of bacheler

2003 - 2008 (5 years)

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự