Hình đại diện của BugKillerHkg
@BugKillerHkg
Cờ của China Liaoning, China
Làm thành viên từ Ngày 04 tháng 03 năm 2017
1 Đề xuất

BugKillerHkg

Trực tuyến Ngoại tuyến
Dear, clients! I have +9 years of experience in website dev and mobile apps. It's important to me to build long-term, reliable relationship with clients, so I'm primarily looking for long-term projects. Best regards~ •Full-Time (40+hrs/week) •High Quality, Correct Deadline, Reasonable Budget, Good Communication Skill -Top skills o Website dev(MEAN, SEAN, MERN) *NodeJs, Express, Meteor, Laravel, Django, Ruby on Rails *Angular, React, Vue Bootstrap, foundation, Materialize, semantic-UI, Vuetify, Bulma, jQuery *DBMS: MongoDB, MySQL, PostgreSQL,Sqlite,MSSql,OrientDB oMobile *iPhone(swift 3,4) *Android(Java, Kotlin) *Ionic, react-native o Scraping * request, beautifulsoup, scrapy o Unit test(jest) -API o social API like google o Integrate payment(Stripe, Paypal) o social login(Facebook, Github, Google, Insta, snapchat) - Project man SVN, GitHub, Bitbucket, git -Languages o Java, C++, C#, swift, Kotlin, VB, Python, Go, Ruby o Javascript, PHP, HTML5, CSS3, SASS, LESS
$50 USD/Giờ
các đánh giá về 61
6.3
 • 95%Công việc đã Hoàn thành
 • 91%Đúng ngân sách
 • 92%Đúng hạn
 • 28%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Trải nghiệm

Web & Mobile App development

May 2014 - Sep 2016 (2 years)

- Delivery App - Invoice Management App & Web

Web Search Engine & Natural Language Processing

Apr 2010 - Oct 2013 (3 years)

- Integrated search engine research for company - Improved Statistical Machine Translation tools

Giáo dục

Master of Computer Science

2006 - 2010 (4 years)

Chứng nhận

 • Preferred Freelancer Program SLA
  100%
 • US English Level 1
  75%

Xác minh

 • Đã kết nối với Facebook
 • Freelancer ưa thích
 • Thanh toán đã được xác minh
 • Đã xác nhận qua điện thoại
 • Đã xác thực danh tính
 • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự