Hình đại diện của CaptainKK
@CaptainKK
Cờ của Pakistan Karachi, Pakistan
Làm thành viên từ Ngày 26 tháng 06 năm 2011
0 Đề xuất

CaptainKK

Trực tuyến Ngoại tuyến
1. Delphi: XE3, Firemonkey, Datasnap, DevExpress and all major thirdparty components, C++ Header Conversion, Windows API, COM, ActiveX. 2. VS2010: C#, VB, [Link Removed], WCF, Silverlight, WPF and all major thirdparty components. 3. SQL: Sql Server, Oracle DB, Oracle Forms, MS Access, MySQL, SQLLite, PostgreSQL, Intersystems Cache etc. 4. ERP, Manufacturing System. 5. Systems Programming, Cloud Computing. 6. GUI and Graphics designing. 7. Web sites, Web Applications, HTML, CSS, PHP. 8. SEO
$50 USD/hr
4 nhận xét
4.2
  • 83%Công việc đã Hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng hạn
  • 17%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự