Hình đại diện của Caridev
@Caridev
Cờ của Venezuela Maracaibo, Venezuela
Làm thành viên từ 10 tháng 10, 2017
0 Đề xuất

Caridev

Trực tuyến Ngoại tuyến
Hello everyone. I am Cariberth Hernández, I am 23 years old. I am a Naval Engineer and my professional tastes are inclined to: 3D designs and modeling, rendering, architecture, graphic design, book design, brochures, posters, etc. I always like to learn from everything around me and give 100% on everything! Hola a todos. Soy Cariberth Hernández, tengo 23 años de edad. Soy Ingeniera Naval y mis gustos profesionales se inclinan a: Diseños y modelados en 3d, renderizados, arquitectura, diseño gráfico, diseño de libros, flyers, posters, etc. Siempre me gusta aprender de todo a mi alrededor y dar el 100% en todo Portfolio: [login to view URL]
$8 USD/hr
12 nhận xét
3.7
  • 81%Công việc đã Hoàn thành
  • 92%Đúng ngân sách
  • 91%Đúng hạn
  • 12%Tỉ lệ thuê lại

Item portfolio

Các nhận xét gần đây

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự