Profile cover photo
Bạn đang theo dõi
Lỗi khi theo dõi người dùng.
Người dùng này không cho phép người dùng khác theo dõi họ.
Bạn đã theo dõi người dùng này rồi.
Gói thành viên của bạn chị cho phép 0 lượt theo dõi. Hãy nâng cấp lên ở đây.
Bỏ theo dõi thành công
Lỗi khi bỏ theo dõi người dùng.
Bạn đã đề xuất thành công
Lỗi khi đề xuất người dùng.
Đã xảy ra lỗi. Hãy làm mới trang và thử lại.
Đã xác thực email thành công.
Avatar người dùng
$10 USD / giờ
Cờ của PAKISTAN
jhang sadr, pakistan
$10 USD / giờ
Hiện ở đây đang là 11:53 CH
Đã tham gia vào tháng 5 20, 2022
0 Khuyến nghị

Tayyab H.

@Ccoder4786

0,0 (0 nhận xét)
0,0
0,0
0%
0%
$10 USD / giờ
Cờ của PAKISTAN
jhang sadr, pakistan
$10 USD / giờ
Không áp dụng
Công Việc Hoàn Thành
Không áp dụng
Đúng Ngân Sách
Không áp dụng
Đúng Thời Hạn
Không áp dụng
Tỉ Lệ Thuê Lại

SEO|Google ads|Social media marketing & Management

Welcome to Your Path to Online Success! Elevate Your Digital Presence with Expert Solutions! I provide SEO | Google Ads | Social Media Marketing & Management Services Are you looking to boost your online presence to next level? Look no further! I am here to offer you SEO ,Social Media Marketing Management, captivating Content Creation and Ads services that will elevate your brand in the digital world. My services include but not limited to: ✅?????? ?????? ???????????? (???) ✔️Dominate search rankings with cutting-edge SEO strategies. ✔️Organic traffic boost for long-term, sustainable growth. ✔️Keyword optimization and content excellence that captivates. ✅?????? ??? ????????? : ✔️Precision-targeted ad campaigns for instant visibility. ✔️ Maximize ROI through meticulous keyword management. ✔️Compelling ad copies that entice and convert. ✅?????? ????? ?????: ✔️Craft an authentic social media presence that resonates. ✔️ Engage, enhance, and grow your audience organically. ✔️Thoughtful content curation for a vibrant social media realm. ✅?????????: ✔️Facebook ✔️Instagram ✔️TikTok ✔️YouTube ✔️LinkedIn ✔️Pinterest Why Choose Me? ✅ Proven expertise that delivers tangible results. ✅ Tailored strategies to suit your unique business goals. ✅ Stay ahead with the latest trends and algorithms. ✅ Transparent communication and progress tracking. Ready to transform your digital journey Let's connect and weave the success story your brand deserves!

Liên hệ Tayyab H. về công việc của bạn

Đăng nhập để thảo luận thông tin thông qua chat.

Nhận xét

Đã lưu thay đổi
Chưa có nhận xét nào để xem ở đây!

Kinh nghiệm

Digital Marketer

AlaricSoft
thg 3 2021 - Hiện tại
Social Media Marketing & Management: Social media strategy: Developing a comprehensive plan that aligns with the client's goals and target audience. Content creation: Designing engaging graphics, videos, and written content for various social media platforms. Posting and scheduling: Regularly posting content at optimal times to maximize engagement and reach. Community management: Responding to comments, messages, and engaging with the audience to build brand loyalty.

IT Project Manager

Different freelance platforms
thg 7 2020 - Hiện tại
I've spent almost 3 years of hands-on experience in IT projects outsourcing covering development(apps & webs), designing, Marketing, writing, and maintenance (apps & webs), I've honed my skills to perfection. My career highlights include: Project Hunting: Identifying and securing projects from different platforms. Resource Matching: Finding the perfect resource for each task. Team Development & Management: Project Management: Consistently Delivering Quality Solutions on Time and Within Budget

SEO exective and Google ads

MegaMarketing
thg 10 2020 - thg 7 2023 (2 năm, 9 tháng)
On-page optimization: Off-page optimization: Keyword research: Technical SEO: GOOGLE ADS: Keyword research: Identifying relevant keywords to target in Google Ads campaigns Ad campaign setup: Creating well-structured ad campaigns, and compelling ad copies to maximize CTR Bid management: A/B testing: Testing different ad creatives and landing pages to optimize campaign performance.

Học vấn

Bs Cs

Government College University, Faisalabad, Pakistan 2016 - 2020
(4 năm)

Bằng cấp

Digital Marketing

DigiSkills
2020
In this course I learnt and gain experience about: 1. Search Engine Optimization (SEO) 2. Social Media Marketing 3. Pay-Per-Click (PPC) Advertising 4. Content Marketing 5. Email Marketing 6. Web Analytics 7. Online Advertising Strategies 8. Influencer Marketing 9. Affiliate Marketing 10. E-commerce Marketing 11. Branding and Reputation Management 12. Marketing Automation 13. Mobile Marketing 14. Data Analytics 15. Digital Marketing Trends and Best Practices.

Content Marketing and advertising

E-Rozgar by PITB
2022
Through out my this course, I learned different marketing strategies to boost brand awareness, sales and maintenance of long term customers. Moreover learned content optimization

Liên hệ Tayyab H. về công việc của bạn

Đăng nhập để thảo luận thông tin thông qua chat.

Xác thực

Freelancer Ưa Thích
Đã Xác Thực Danh Tính
Đã Xác Thực Thanh Toán
Đã Xác Thực Điện Thoại
Đã Xác Thực Email
Đã Kết Nối Facebook
Người dùng trước Người dùng kế tiếp
Đã gửi lời mời thành công!
Cảm ơn bạn! Chúng tôi đã gửi email chứa đường link để bạn lấy tín dụng miễn phí.
Đã xảy ra lỗi trong khi gửi email của bạn. Hãy thử lại.
Người Dùng Đã Đăng Ký Tổng Số Việc Đã Đăng
Freelancer ® is a registered Trademark of Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Copyright © 2024 Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Đang tải xem trước
Đã cấp quyền truy cập vị trí.
Phiên đăng nhập của bạn đã hết hạn và bạn đã bị đăng xuất. Hãy đăng nhập lại.