Ảnh đại diện của Chyphercomp
@Chyphercomp
Cờ của Pakistan Sarai-alamgir, Pakistan
Member since Ngày 11 tháng 04 năm 2015
8 Đề xuất

CypherComp

Trực tuyến Ngoại tuyến
Hi, I am Software Engineer experienced in development. I am new to this platform looking forward to build my reputation as a astonishing Freelancer. My ultimate aim is provide the customer complete satisfaction regarding his project. I can develop in Java,C#,Android,Html,C++,C. I can also work on databases like MySQL,SQL. I need an opportunity to prove my abilities if you are the one who like to give opportunity to talented person than i will not disappoint you.
$15 USD/giờ
18 đánh giá
4.8
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Kinh nghiệm

Intern

Mar 2015

I am an intern at PTCL

Giáo dục

Software Engineering

2012 - 2015 (3 years)

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự