Hình đại diện của Chyphercomp
@Chyphercomp
Cờ của Pakistan Sarai-alamgir, Pakistan
Làm thành viên từ Ngày 11 tháng 04 năm 2015
8 Đề xuất

Chyphercomp

Trực tuyến Ngoại tuyến
Hi, I am Software Engineer experienced in development. I am new to this platform looking forward to build my reputation as a astonishing Freelancer. My ultimate aim is provide the customer complete satisfaction regarding his project. I can develop in Java,C#,Android,Html,C++,C. I can also work on databases like MySQL,SQL. I need an opportunity to prove my abilities if you are the one who like to give opportunity to talented person than i will not disappoint you.
$15 USD/hr
18 nhận xét
4.8
  • 100%Công việc đã Hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng hạn
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Trải nghiệm

Intern

Mar 2015

I am an intern at PTCL

Giáo dục

Software Engineering

2012 - 2015 (3 years)

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự