Hình đại diện của Ciofi
@Ciofi
Cờ của Romania Bucharest, Romania
Làm thành viên từ Ngày 30 tháng 07 năm 2012
4 Đề xuất

Ciofi

Trực tuyến Ngoại tuyến
I am a .NET framework and MS SQL Server developer with over 10 years experience in developing desktop/web-based applications. High experience with big data-oriented, high loaded, ERP scalable systems. My aim has always been to produce products that look beautiful and professional, are highly functional, load quickly, this is the reason why I always get involved in the detailed analysis of the specifics and requirements of my clients and offer them professional advice. These are my tech skills: Web Development - ASP.NET MVC - HTML5, CCS and Razor - Javascript, jQuery, Ajax, Knockout.JS, Angular, KendoUI - Telerik, DevExpress - E-commerce Shopping Cart, nopCommerce, DotNetNuke (DNN) - iDAM Cloud Digital Asset Management, WebArchives Backend and Web Services - Entity Framework, MS SQL Server - APIs, WCF, Rest Services, SOAP - Auto Betting Software, Betfair API-NG, BETDAQ Other - Python, Selenium, data scraping, SAAS, SOAP, RPC, REST, JSON - Data processing, iTextSharp, PDFsharp
$40 USD/hr
34 nhận xét
6.5
 • 95%Công việc đã Hoàn thành
 • 100%Đúng ngân sách
 • 100%Đúng hạn
 • 36%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Trải nghiệm

IT Manager

Jan 2008

Giáo dục

Computers Enginner

2003 - 2008 (5 years)

Bằng Cấp

Microsoft SQL Certificate (2009)

Microsoft

Các xuất bản

MySQL to MSSQL convert

Migrating MySQL To MS SQL Server 2000/2005/2008 database

Chứng nhận

 • US English Level 1
  95%
 • SQL Level 1
  85%

Xác minh

 • Đã kết nối với Facebook
 • Freelancer ưa thích
 • Thanh toán đã được xác minh
 • Đã xác nhận qua điện thoại
 • Đã xác thực danh tính
 • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự