Hình đại diện của ClementFes
@ClementFes
Cờ của France Lezan, France
Làm thành viên từ 3 tháng 12, 2019
0 Đề xuất

ClementFes

Trực tuyến Ngoại tuyến
Hello Everyone. Your success is our success. I have rich experience with : ⭐ mastered language: C++/C#, Python, Java, Excel VBA. ⭐ Web app building with CakePHP ,Code Igniter, Flight, Laravel, Core php, Angular JS, Wordpress. ⭐ Python/Django Expert. ⭐ ASP Net/ VB Net/ DNN Expert. ⭐ Web Scraping and Web crawling. ⭐ Automation Process on the website. ⭐ Auto Trading app with good strategy. ⭐ MS Office programming. ⭐ Using the selenium web driver and CURL for web automation. Expecting more projects to reach out me, I will welcome all projects even it is the small size, and I will provide the best quality of service. If you need more professional and more completely service, please touch me whenever. I am ready all the time.
$30 USD/hr
14 nhận xét
4.2
  • 93%Công việc đã Hoàn thành
  • 85%Đúng ngân sách
  • 85%Đúng hạn
  • 6%Tỉ lệ thuê lại

Item portfolio

Các nhận xét gần đây

Giáo dục

Master

2010 - 2014 (4 years)

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự