Ảnh đại diện của CoUProduction
@CoUProduction
Cờ của India Delhi, India
Làm thành viên từ Ngày 07 tháng 04 năm 2015
0 Đề xuất

CoUProduction

Trực tuyến Ngoại tuyến
Doing good work that is inspired by the power of moving images is my motto. I run a film making company, COUProduction. We undertakes all AV and film production needs. We are based in Delhi, but consider ourselves of the world. Cinema, travel and food is what life must be all about!
$30 USD/giờ
5 đánh giá
2.9
  • 80%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • 14%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự