Ảnh bìa hồ sơ
Bạn đang theo dõi
Lỗi khi theo dõi người dùng.
Người dùng này không cho phép người dùng khác theo dõi họ.
Bạn đã theo dõi người dùng này rồi.
Gói thành viên của bạn chị cho phép 0 lượt theo dõi. Hãy nâng cấp lên ở đây.
Bỏ theo dõi thành công
Lỗi khi bỏ theo dõi người dùng.
Bạn đã đề xuất thành công
Lỗi khi đề xuất người dùng.
Đã xảy ra lỗi. Hãy làm mới trang và thử lại.
Đã xác thực email thành công.
Avatar người dùng
$25 USD / giờ
Cờ của ITALY
rome, italy
$25 USD / giờ
Hiện ở đây đang là 10:41 SA
Đã tham gia vào tháng 12 2, 2023
0 Khuyến nghị

Tommaso

@Cosmonautilus

0,0 (0 nhận xét)
0,0
0,0
100%
100%
$25 USD / giờ
Cờ của ITALY
rome, italy
$25 USD / giờ
Không áp dụng
Công Việc Hoàn Thành
Không áp dụng
Đúng Ngân Sách
Không áp dụng
Đúng Thời Hạn
Không áp dụng
Tỉ Lệ Thuê Lại

Italian Underground Artist

G'day! I'm Tommaso a passionate graphic designer hailing from Rome. With a background steeped in creativity, graffiti, tattoo and illustration, I've honed my skills to become a versatile artist, specializing in crafting jaw-dropping designs for t-shirts, logos, video ai for content creation, tattoos design and more. My Expertise: ? Graphic Design: Armed with years of experience, I excel in creating visually stunning and cohesive designs. From concept to execution, I pay meticulous attention to detail to ensure your vision comes to life in every pixel. ? Illustration: My love for illustration knows no bounds. I bring forth a unique and original touch to my designs, incorporating various styles to create artwork that seamlessly integrates into the canvas of t-shirts, adding that special edge. ? AI Magic: I've embraced the future with expertise in AI content, image, and video creation. Using cutting-edge algorithms, I breathe life into innovative designs that stand out in the crowded digital landscape. Why Choose Me: ? Dynamic Approach: I don't just design; I create experiences. My designs tell stories and capture attention, ensuring your t-shirt stands out in the crowd. ? Collaborative Spirit: I believe in collaboration. Your input is invaluable, and together, we can bring your ideas to life in a way that resonates with your audience. ? Global Perspective: Having worked on diverse projects, I understand the global market. Your designs won't just be visually appealing but culturally relevant, making a mark worldwide. Let's Create Together: I'm ready to embark on a creative journey with you. Whether you're a brand looking for a fresh perspective or an individual wanting a custom, one-of-a-kind design, let's collaborate and turn your ideas into visually stunning reality. Cheers to creativity and limitless possibilities!

Liên hệ Tommaso về công việc của bạn

Đăng nhập để thảo luận thông tin thông qua chat.

Portfolio

11519087
11519082
11519079
11519075
11519087
11519082
11519079
11519075

Nhận xét

Đã lưu thay đổi
Chưa có nhận xét nào để xem ở đây!

Liên hệ Tommaso về công việc của bạn

Đăng nhập để thảo luận thông tin thông qua chat.

Xác thực

Freelancer Ưa Thích
Đã Xác Thực Danh Tính
Đã Xác Thực Thanh Toán
Đã Xác Thực Điện Thoại
Đã Xác Thực Email
Đã Kết Nối Facebook

Xem Các Trường Hợp Tương Tự

Người dùng trước Người dùng kế tiếp
Đã gửi lời mời thành công!
Cảm ơn bạn! Chúng tôi đã gửi email chứa đường link để bạn lấy tín dụng miễn phí.
Đã xảy ra lỗi trong khi gửi email của bạn. Hãy thử lại.
Người Dùng Đã Đăng Ký Tổng Số Việc Đã Đăng
Freelancer ® is a registered Trademark of Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Copyright © 2024 Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Đang tải xem trước
Đã cấp quyền truy cập vị trí.
Phiên đăng nhập của bạn đã hết hạn và bạn đã bị đăng xuất. Hãy đăng nhập lại.