Hình đại diện của Creativeartbd
@Creativeartbd
Làm thành viên từ Ngày 02 tháng 04 năm 2010
9 Đề xuất

Creativeartbd

Trực tuyến Ngoại tuyến
I am Mohammad Shibbir Ahmed. A technically savvy PHP and WordPress web application developer from Dhaka, Bangladesh who has multiple years of website design/development expertise behind him. I have a long track record of creating dynamic, rich and interesting web portals, and of providing long term solutions to PHP and WordPress problems. Currently I am Working as a full time Freelancer WordPress and PHP Developer and PHP Trainer at IBCS-PRIMAX Software (Bangladesh) Ltd. I use latest technologies: PHP, MySQL, AJAX, OOP, RESPONSIVE WEB DESIGN, WORDPRESS, JOOMLA, Laravel, Javascript, jQuery, JSON etc. I have developed different kind of website such us, E-COMMERCE, CMS, MULTIMEDIA WEBSITES, PRODUCT CATALOG, REALSTATE BLOGS, and SOCIAL NETWORKING WEBSITE. I am seeking a new opportunity to build websites applications, website marketing and enhancing your business capabilities from the ground up for you or your business. Portfolio: www (dot) creativeartbd (dot) com
$35 USD/hr
168 nhận xét
6.8
 • 85%Công việc đã Hoàn thành
 • 96%Đúng ngân sách
 • 97%Đúng hạn
 • 19%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Trải nghiệm

PHP Trainer

Nov 2015

I am working as a PHP trainer at IBCS-PRIMAX Software (Bangladesh).

Web Developer

Apr 2010

Working as senior web developer.

Bằng Cấp

Certified Internet Webmaster (CIW) Professional-Site Designer (2007)

New Horizon

Successfully completed the course.

Certified Internet Webmaster (CIW) Professional-E-commerce Designer (2007)

New Horizon

Successfully Completed the course.

Certfied Internt Webmaster (CIW)- Associate (2007)

New Horizon

Successfully completed the course.

Chứng nhận

 • PHP Level 1
  85%
 • Numeracy 1
  83%
 • HTML Level 1
  80%
 • US English Level 1
  80%

Xác minh

 • Đã kết nối với Facebook
 • Freelancer ưa thích
 • Thanh toán đã được xác minh
 • Đã xác nhận qua điện thoại
 • Đã xác thực danh tính
 • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự