Ảnh đại diện của Customizeweb43
@Customizeweb43
Cờ của India Ropar, India
Làm thành viên từ Ngày 13 tháng 10 năm 2016
4 Đề xuất

Customizeweb43

Trực tuyến Ngoại tuyến
Over 5 years working in Designing/Development/Management many small to large applications with Major Skills as listed as follows:- Designing :- Photoshop, Illustrator, Graphic,logo,Template Design,Business cards and Brochures. Development:- HTML5, CSS3, JAVASCRIPT, jQuery, Bootstrap, MySQL, PHP5, Codeigniter, CakePHP, Laravel,Joomla, Drupal, Magento, Shopify, Prestashop, API- Integration, Web scrapping,. Wordpress ( Custom-Plugins, Theme integration, WooCommerce) Management :- Project Coordination using PMB tools like Trello, Basecamp, Asana Digital Marketing :- Maintaining social media accounts like Facebook,Twitter, Instagram, LinkedIn, Running PPC campaigns, Youtube Videos,Google Adwords,Adsense. Finding and fixing issues, analyzing requirements, implementing changes, releasing and deploying updates is my main concern always,Thus, I can explain difficult technical issues with simple understandable language and write specifications for developers and QA.
$12 USD/giờ
15 đánh giá
2.8
  • 69%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Giáo dục

B. tech

2010 - 2014 (4 years)

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự