Ảnh đại diện của Datastreme
@Datastreme
Member since Ngày 01 tháng 11 năm 2010
0 Đề xuất

Xtreme Arts

Trực tuyến Ngoại tuyến
3d Modeling texturing and lighting artist. Expert in modeling with any reference image. And all Graphic related designs 3D Modeling 3D Logo Design Brand Identity Graphic Design Background removing/changing/deep etching Image editing Image optimization for web Image enhancement Portrait retouching Image manipulation Photo restoration Photo Retouch Logo design Greeting card Brochure/flyer Business card Banner Designing Label Package Design Print Media
$10 USD/giờ
10 đánh giá
4.1
  • 75%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • 11%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Giáo dục

B.com

2003 - 2006 (3 years)

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự