Profile cover photo
Bạn đang theo dõi
Lỗi khi theo dõi người dùng.
Người dùng này không cho phép người dùng khác theo dõi họ.
Bạn đã theo dõi người dùng này rồi.
Gói thành viên của bạn chị cho phép 0 lượt theo dõi. Hãy nâng cấp lên ở đây.
Bỏ theo dõi thành công
Lỗi khi bỏ theo dõi người dùng.
Bạn đã đề xuất thành công
Lỗi khi đề xuất người dùng.
Đã xảy ra lỗi. Hãy làm mới trang và thử lại.
Đã xác thực email thành công.
Avatar người dùng
$25 USD / giờ
Cờ của GEORGIA
akhalkalaki, georgia
$25 USD / giờ
Hiện ở đây đang là 2:56 CH
Đã tham gia vào tháng 11 14, 2021
0 Khuyến nghị

Sedrak A.

@DefK1lla

0,0 (0 nhận xét)
0,0
0,0
0%
0%
$25 USD / giờ
Cờ của GEORGIA
akhalkalaki, georgia
$25 USD / giờ
Không áp dụng
Công Việc Hoàn Thành
Không áp dụng
Đúng Ngân Sách
Không áp dụng
Đúng Thời Hạn
Không áp dụng
Tỉ Lệ Thuê Lại

Software Engineer

As a highly skilled software engineer, I possess expertise in a variety of technologies, including Unity, C#, .NET MVC, Flutter, Python, Go and AI. With a strong background in software development and a passion for creating innovative solutions, I excel in designing and implementing software applications across multiple platforms. My proficiency in Unity allows me to develop immersive and interactive experiences, ranging from games to simulations and virtual reality applications. I have a deep understanding of game mechanics, physics simulations, and asset management within Unity's robust development environment. My ability to leverage Unity's features and scripting capabilities enables me to bring engaging and visually captivating experiences to life. In addition to Unity, I am well-versed in Flutter, a powerful framework for building cross-platform mobile applications. With Flutter, I can develop aesthetically pleasing and highly performant mobile apps for both iOS and Android. My expertise in Flutter's widget-based architecture, state management, and responsive UI design allows me to create seamless user experiences. My proficiency in Python extends to various domains, including back-end development, data analysis, and machine learning. I have leveraged Python's extensive libraries and frameworks to build scalable and efficient applications. With experience in machine learning and AI, I can employ Python's data science ecosystem to develop intelligent algorithms, predictive models, and natural language processing applications. Throughout my career, I have demonstrated strong problem-solving skills, a collaborative mindset, and a commitment to delivering high-quality software solutions. I am adept at working in agile environments, collaborating with cross-functional teams, and adhering to project timelines. My communication skills enable me to effectively communicate complex technical concepts to both technical and non-technical stakeholders. With my diverse skill set encompassing Unity, Flutter, Python, and AI, I am well-equipped to tackle challenging software engineering projects. I am eager to contribute my expertise to create innovative and impactful software solutions that exceed expectations and drive positive user experiences.

Liên hệ Sedrak A. về công việc của bạn

Đăng nhập để thảo luận thông tin thông qua chat.

Portfolio

Nhận xét

Đã lưu thay đổi
Chưa có nhận xét nào để xem ở đây!

Liên hệ Sedrak A. về công việc của bạn

Đăng nhập để thảo luận thông tin thông qua chat.

Xác thực

Freelancer Ưa Thích
Đã Xác Thực Danh Tính
Đã Xác Thực Thanh Toán
Đã Xác Thực Điện Thoại
Đã Xác Thực Email
Đã Kết Nối Facebook
Người dùng trước Người dùng kế tiếp
Đã gửi lời mời thành công!
Cảm ơn bạn! Chúng tôi đã gửi email chứa đường link để bạn lấy tín dụng miễn phí.
Đã xảy ra lỗi trong khi gửi email của bạn. Hãy thử lại.
Người Dùng Đã Đăng Ký Tổng Số Việc Đã Đăng
Freelancer ® is a registered Trademark of Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Copyright © 2024 Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Đang tải xem trước
Đã cấp quyền truy cập vị trí.
Phiên đăng nhập của bạn đã hết hạn và bạn đã bị đăng xuất. Hãy đăng nhập lại.