Ảnh đại diện của DesignSolutionSW
@DesignSolutionSW
Làm thành viên từ Ngày 20 tháng 08 năm 2008
1 Đề xuất

DesignSolutionSW

Trực tuyến Ngoại tuyến
Hello I am Sk Syfur Rahman, CEO of Design Solution Solution Software is a team of efficient, skilled, energetic and hard working Software mission is to provide 100% accuracy and customer satisfaction in our work.
$10 USD/giờ
79 đánh giá
7.1
  • 98%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • 26%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự