Hình đại diện của DigitalRace
@DigitalRace
Cờ của United States Midlothian, United States
Làm thành viên từ Ngày 27 tháng 10 năm 2017
5 Đề xuất

DigitalRace

Trực tuyến Ngoại tuyến
I've built many, many websites over the last several years in all kinds of industries. I pride myself on doing quality work and excellent communication. Listed below are my experience and skills: - Laravel, CodeIgniter, Yii, Yii2, CakePHP, Symfony and all MVC Framework; - AngularJS, Node.js, Express, React.js; - Framework7, ionic, Cordova; - Google Maps API, and other Maps API; - HTML5, CSS3 and responsive layouts; - JavaScript, jQuery, Typescript; - Bootstrap, Twitter Bootstrap, Materializecss; - WordPress, E-commerce, WooCommerce, Shopify, Payment Integration; - MySQL, MongoDB, Redis, Oracle; - SASS, Compass, Gulp, Webpack; - C++, python - Ethereum, BlockChain, Cryptocurrency, Mastercoin; I can make MySQL and PHP do anything. My favorite saying is: "If you can dream it - I can make it happen!" I stay in constant contact with the client and allow you to see what has been done "so far" so you can give me input as we build your system.
$50 USD/hr
38 nhận xét
8.1
 • 87%Công việc đã Hoàn thành
 • 100%Đúng ngân sách
 • 100%Đúng hạn
 • 2%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Chứng nhận

 • Preferred Freelancer Program SLA
  87%
 • US English Level 1
  85%

Xác minh

 • Đã kết nối với Facebook
 • Freelancer ưa thích
 • Thanh toán đã được xác minh
 • Đã xác nhận qua điện thoại
 • Đã xác thực danh tính
 • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự