Hình đại diện của DilkhushSoni
@DilkhushSoni
Cờ của India Bhilwara, India
Làm thành viên từ Ngày 31 tháng 07 năm 2014
0 Đề xuất

DilkhushSoni

Trực tuyến Ngoại tuyến
Hello Guys, I have 6 years of experience in Ruby on Rails, NodeJs, Angularjs, Angular2, Angular 6. I have Very good experience in Rails APIs, I know Rspec, Cucumber, Capybara and Minitest etc testing tools. I have created below gems - advanced_errors_rails: this is a advance rails active model errors gem - brightcove_cms_api: this is a brightcove cms api wrapper - gendrize: this gem tells you your gender based on your name - request_throttler: this is a request throttler for apis - world_wrap: the gem gives you the world country wise states and cities Key Skills: Ruby, Ruby On Rails, Angular1, Angular2, Angular6, Node.js, Javascript, API, REST, Jquery.
$20 USD/hr
39 nhận xét
6.1
  • 100%Công việc đã Hoàn thành
  • 98%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng hạn
  • 27%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự