Hình đại diện của Happy Software Int.
@Dineshaps
Cờ của India Rupnagar, India
Làm thành viên từ 21 tháng 11, 2017
0 Đề xuất

Happy Software Int.

Trực tuyến Ngoại tuyến
Hi My name is Dinesh Kumar. I am Founder Director and CEO of Happy Software International. I also have various teams for various projects. My main aim to give the best quality of work. You can contact we for web development and other web services. Main Services you will get through me. → Mock-up designs. → Web development. → App development. → SEO (search engine optimization). → SMM (social media marketing). → SEM (search engine marketing). I provide main programming languages are: → Html 5 → Css 3 → Bootstrap 4 → Javascript → jquery → php The main cms and e-commerce services: → Wordpress → Shopify → Magento 2 Any client from the world can contact me for these services. Freelancer.com has provided the great platform for web services. I hope you will consider my profile and hire me for the best quality of work. Best Regards Dinesh Kumar Happy Software International
$15 USD/hr
8 nhận xét
4.2
  • 100%Công việc đã Hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng hạn
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự