Hình đại diện của Dipatish
@Dipatish
Làm thành viên từ 18 tháng 1, 2018
0 Đề xuất

Dipatish

Trực tuyến Ngoại tuyến
Hi, I am Atish from Bangladesh.. I have a lot of experience in Search Engine Optimization Off-page & On-page ,Facebook, Instagram,Youtube, Twitter, Google plus,Google Review, Pinterest, Linkedin, Leads etc Marketing on page seo : keyword research content optimization image optimization website analysis off page seo: social bookmarking blog commenting forum posting I also familiar with social media marketing and email marketing too. I am able to work data entry platform too. I hope you like my work. If you have any several work then I am always here to serve you :)
$4 USD/hr
10 nhận xét
2.4
  • 83%Công việc đã Hoàn thành
  • 57%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng hạn
  • 7%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio Items

Các nhận xét gần đây

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự