Ảnh đại diện của Elleinad
@Elleinad
Làm thành viên từ Ngày 26 tháng 03 năm 2011
0 Đề xuất

Elleinad

Trực tuyến Ngoại tuyến
DO NOT INVITE ME TO BID ON XXX VA PLEASE I am a resourceful and proactive person, who can be relied on to use their own initiative and judgement to proactively meet and resolve challenges. A highly skilled and hardworking internet researcher, with extensive experience in both data collection and spread sheets. As an experienced internet researcher, I am comfortable using I.T and competent operating Microsoft software packages to an intermediate level. I am a customer service professional and I possess excellent interpersonal skills, I have excellent organisational skills, attention to deta
$6 USD/giờ
8 đánh giá
3.8
  • 56%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Kinh nghiệm

People per hour

Feb 2011

The other freelancer site I work from.

Giáo dục

GCSE A

2010 - 2011 (1 year)

Bằng cấp

CIH Lvl2 (2011)

Charterd Insitute of Housing

To be qualified to audit R.S.A's.

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự