Hình đại diện của Emorphis Technologies
@EmorphisIoT
Cờ của India Indore, India
Làm thành viên từ Ngày 02 tháng 11 năm 2015
2 Đề xuất

Emorphis Technologies

Trực tuyến Ngoại tuyến
HTML/DHTML/HTML 5, ASP.NET1.1/.NET2.0/4.0, MVC 3 with Razor, Silverlight, Entity Framework 3.5/4, LINQ, WCF, javascript/jQuery/toolkit, Remoting, log4net, NUnit, JavaScript on IIS server, Java SE/EE, JSP, Eclipse on Tomcat server; Ruby, Watir, Ruby-on-Rails on Web-bricks. C/C++/VC++/C#.NET development with API/technologies: Win32 API, MFC, OLE, COM, STL, ATL, GDI, OpenGL, .NET, ActiveX, Automation, DirectX, MS XML, MS HTML. Web design: Design, Photoshop, HTML, HTML5 CSS, CSS3, JavaScript, JQuery, Responsive Web Design Graphic Design: Coral Draw, Photoshop, Logo and Brochure Design PHP: PHP, Zend Framework, CakePHP, Yii, Code Igniter, Laravel CMS: Wordpress, Joomla , Drupal eCommerce: Magento, OSCommerce, X-cart, CRE Loaded, Prestashop, OpenCart, TomatoCart Database development: MS SQL 2000/2005/2008, MS Access Mobile Apps: iPhone, Android With offices in US, UAE and India Feel free to contact us
$15 USD/hr
29 nhận xét
5.9
 • 90%Công việc đã Hoàn thành
 • 98%Đúng ngân sách
 • 94%Đúng hạn
 • 9%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Trải nghiệm

Software Developer

Jan 2010

Web & Mobile Development Expert in JAVA, Microsoft, MongoDB, Express, Angularjs, Node, iPhone, Android SDK, JAVA, MVC, .NET, ROR, PHP, jQuery, Swift, QA , Selenium , QTP, SEO, SMO, UI/UX.

Giáo dục

MCA

2001 - 2005 (4 years)

Bằng Cấp

Bigdata and Hadop (2015)

Edureka

[login to view URL]

Apache Spark and Scala (2016)

Edureka

[login to view URL]

PMP (2014)

Edureka

[login to view URL]

Cassandra (2014)

Edureka

[login to view URL]

Chứng nhận

 • US English Level 1
  97%

Xác minh

 • Đã kết nối với Facebook
 • Freelancer ưa thích
 • Thanh toán đã được xác minh
 • Đã xác nhận qua điện thoại
 • Đã xác thực danh tính
 • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự